Dag van de ergotherapie

Annelies (ergotherapeute) vertelt : "Als ergotherapeut zorg ik niet alleen voor activiteiten voor onze bewoners, maar zet ik me ook graag in als tilreferent voor mijn collega's."


"Ik vind het daarom ook zeer interessant dat we met ons woonzorgcentrum een nieuwe stap kunnen zetten in ons ergonomiebeleid. Onlangs hebben we hiervoor een charter ondertekend. Daarin staan de praktijkrichtlijnen beschreven om onze bewoners gedurende transfers zoveel mogelijk comfort te bezorgen en onze medewerkers zo weinig mogelijk fysiek te belasten. Een belangrijk assessmenttool zal hierin de tilthermometer zijn."